Projekt europejski Erasmus+ "Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education" w Szkole Podstawowej w Szarowie

 

 

Działania projektowe w roku szkolnym 2015/2016

1)Inauguracja projektu w naszej szkole

2) "Czym są mapy myśli?" - warsztaty dla nauczycieli naszej szkoły

3) Wybieramy logo projektu: uczniowie podają swoje propozycje spełniające warunki projektu; wybór 8 najciekawszych obrazów; opracowanie wersji elektronicznych wyłonionych prac przez rodzica- wolontariusza; głosowanie całej społeczności szkolnej na stronie internetowej szkoły.

zwycięskie LOGO:

W głosowaniu oddano 119 głosów. Logo nr 1 zdobyło największą liczbę głosów – 49%.Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu!

4) I Krótki program szkoleniowy dla pracowników oraz I Krótkoterminowa wymiana grup uczniów: Saloniki - Grecja  29. 11 - 04 . 12. 2015r.

 "Rodzinne zdjęcie" na zakończenie I Międzynarodowego Spotkania Projektowego w Salonikach:

 

5) Finał konkursu na LOGO projektu Erasmus+ w Grecji: w drodze głosowania uczestnicy Międzynarodowego spotkania projektowego w Salonikach wybrali logo wymyslone przez szkołę partnerską z Turcji.

 6) Uczymy się konstruować mapy myśli - pierwsze ćwiczenia

 

 


 

7) Platforma SElfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja szkolna i służy do  prezentowania działań projektowych realizowanych podczas wizyt u zagranicznych partnerów oraz lokalnych inicjatyw. My także dołączyliśmy do platformy SElfie+ chwaląc się projektem w sposób kreatywny i twórczy. Na platformie opublikowaliśmy zdjęcia typu collage przypisane do 2 kategorii: Mobility Project SElfie+ (fotografia obrazująca zagraniczne działania projektowe) oraz Local Leader SElfie+ (fotografia obrazująca lokalne działania projektowe w kraju).


8) Konstruowanie map myśli pt.: "Food" w oparciu o 9 kroków:

Nauczyciele dostarczają koncepcję/ pomysł/ główne słowo związane z danym zagadnieniem.

Uczniowie i ich  rodzice prowadzą "burzę mózgów" wokół danego zagadnienia oraz tworzą listę słów.

Uczniowie przynoszą do szkoły zgromadzone słownictwo.

Finalowa "burza mózgów" w klasie oraz wybranie jednej listy słów.

Uczniowie rysują ołówkami mapy myśli w oparciu o konkretną listę słów- praca w grupach 2 i 4-ro osobowych.

Kolorowanie oraz ilustrowanie map według ustalonych zasad.

Umieszczanie gotowych map mysli na stronie Erasmus_MMMI Facebook.

Odczytywanie map uczniów z partnerskich szkół.

 9) I Międzynarodowe spotkanie projektowe i II Krótka wymiana grup uczniów: Armamar - Portugalia; 28 luty- 4 marzec 2016

 

10) Rysowanie kolejnych map myśli pt.: "Animals", "Winter holidays", "Means of transport"

11) Konstruowanie pierwszej wspólnej mapy myśli pt.: "Our Erasmus+ Party" 
 
 
 
12) Tworzenie drugiej wspólnej mapy myśli pt.: "Our European friends/ Our region"
 
 
13) II Międzynarodowe spotkanie projektowe i III Krótka wymiana grup uczniów: Szarów - Polska
 

 14) Rysowanie trzeciej wspólnej mapy myśli pt.: "Summer holidays"

 

 

 Działania projektowe w roku szkolnym 2016/2017

1) Konstruowanie map myśli pt.: "Summer holidays" (cd.)

 2) Rysowanie matematycznych map myśli pt.: "Mind Mapping and Maths"

 

 3) IV Krótkoterminowa wymiana grup uczniów oraz II Krótki program szkoleniowy dla nauczycieli : Grosseto - Włochy

 4) Konstruowanie historycznych map myśli pt.: "The voyages of Henry Hudson", "Karol, który został świętym" oraz "Battle of Thermopylae"

 5) Rysowanie map myśli "Mind Mapping and Writing Essays" pt.: "My room"; praca z programem komputerowym iMindMap10

 

 6)  III Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz V Krótkoterminowa wymiana grup uczniów: Nasaud - Rumunia

 7) Praca z interaktywnym programem Eve Coates "What kind of smart are you?" oraz "Who are you?"

8) IV Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz VI Krótkoterminowa wymiana grup uczniów : Szarów - Polska

 

 

 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl