Projekt europejski Erasmus+ "Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education" w Szkole Podstawowej w Szarowie

W ramach prac nad projektem odbędą się następujące rodzaje mobilności:

Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników

Miedzynarodowe spotkania projektowe

Terminy spotkań:

 

 Saloniki - Grecja :  29.11 - 04.12. 2015 r.

 

I Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

Czteroosobowa delegacja Szkoły Podstawowej w Szarowie udała się na pierwsze międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus+ „Mapy Myśli i Inteligencje Wielorakie w szkołach podstawowych”. Uczestnikami wyjazdu byli 2 uczniowie: Tymoteusz Warczykowski i Tomasz Balwierz oraz ich opiekunowie Kinga Klimowicz- Balwierz i Magdalena Warczykowska. Gospodarzem była szkoła Exikosto proto dimotiko sholeio w malowniczych Salonikach w północnej części Grecji. W wymianie wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z krajów partnerskich, czyli z Polski, Portugalii, Włoch, Rumunii i Turcji. Wizyta rozpoczęła się uroczystym przywitaniem przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 w Salonikach. Zaproszeni goście mieli możliwość zobaczyć grecką szkołę, obserwować zajęcia, oglądać kąciki Erasmus+ z pracami dzieci, przyjrzeć się życiu i zachowaniom tamtejszej młodzieży. Podczas pobytu uczniowie mieli sporo zadań do wykonania w szkole. Uczestniczyli w godzinach przedpołudniowych w zajęciach integrujących a także lekcjach na terenie szkoły – pisali nawet sprawdziany. Po południu brali czynny udział w szkoleniu i warsztatach dotyczących map myśli zorganizowanych przez zewnętrznego partnera projektowego z Grecji, p. Kampouropulos. Uczniowie pracowali także w grupach międzynarodowych nad prawidłowym konstruowaniem map myśli. Po południu byli goszczeni przez greckie rodziny. Jeden dzień był poświęcony na przygotowaną wcześniej przez każdą grupę projektową prezentacje o  kraju , regionie oraz szkole. Uczestniczy mieli też okazję poznania bogatej historii i kultury greckiej podczas zwiedzania Salonik. Odbyło się także spotkanie w przedstawicielką władz miasta. Uczniowie dzieląc się swoimi wrażeniami z pobytu w Grecji wymieniali różne walory tego kraju, które zapadły im w pamięci. Na pytanie :,,Co dał im pobyt w Grecji i co ich zachwyciło?” każdy z uczestników wymieniał coś innego. Dla Tomka, ucznia klasy V najistotniejsze było poznanie nowych koleżanek i kolegów, którzy przyjechali z różnych krajów. Po przyjeździe do Polski cały czas utrzymuje z nimi kontakt przez Internet, dzieląc się wrażeniami z pobytu w Grecji. Dla Tymka, ucznia klasy I najbardziej podobało się przebywanie bez mamy w greckich domach. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie wyjazdy doskonalą umiejętność posługiwania się językiem angielskim, wzbogacają o nowe doświadczenia, dają możliwość porównania siebie z innymi ludźmi z różnych krajów. Pobyt w Grecji wypełniony był realizacją wielu zadań projektowych oraz dał uczestnikom możliwość poznania tego niezwykłego kraju oraz jego mieszkańców. Spotkanie w Grecji było bardzo urozmaicone  i  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale także kulturowym. Dało szansę uczestnikom zdobycia cennych doświadczeń i poszerzenia wiedzy.

Krótki program szkoleniowy dla nauczycieli

W dniach 29 listopada - 04 grudnia 2015 r. Edyta Imos – koordynator projektu, nauczycielka języka angielskiego Dorota Chudecka  oraz bibliotekarka Sabina Zaporowska uczestniczyły w spotkaniu warsztatowym w programie Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Exikosto proto dimotiko sholeio w  Salonikach  w Grecji. Uczestniczyli w nim nauczyciele ze szkół partnerskich z Grecji, Polski, Portugalii, Włoch, Rumunii i Turcji - po dwoje z każdego kraju. Celem spotkania było omówienie szczegółów realizacji projektu oraz wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczestników. Kilkudniowy plan pobytu był bardzo bogaty w różnorodne zajęcia związane głównie z realizacją projektu oraz poznawaniem kultury i historii greckiego partnera. Wizyta rozpoczęła się uroczystym przywitaniem przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 w Salonikach. Zaproszeni goście, w tym polska delegacja, mieli możliwość zobaczyć grecką szkołę, obserwować zajęcia, oglądać kąciki Erasmus+ z pracami dzieci, przyjrzeć się życiu i zachowaniom tamtejszej młodzieży oraz zauważyć podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi mieszkającymi w partnerskim mieście, a społecznością ojczystego kraju. Niezwykle ciekawym doświadczeniem była możliwość porównania systemów edukacyjnych krajów uczestniczących w realizacji projektu. Nauczyciele mieli szansę obserwować lekcje prowadzone przez greckich nauczycieli, wymieniali doświadczenia dotyczące pracy z dziećmi oraz konfrontowali programy nauczania. Odbyło się również międzynarodowe głosowanie na logo projektu ze zwycięskimi pracami uczniów ze szkół partnerskich. W wyniku rywalizacji propozycji logo ze wszystkich krajów wygrał projekt turecki, który od tej pory widnieje na wszystkich   dokumentach, papierze używanym do zajęć oraz  na gadżetach.   Nauczyciele uczestniczyli w intensywnych szkoleniach i warsztatach. Eleni Garyfallaki scharakteryzowała powiązania pomiędzy inteligencjami wielorakimi. Kimon Kampouropoulos cierpliwie ale w humorystyczny sposób wdrażał do prawidłowej pracy   z mapą myśli. Jeden dzień był poświęcony  na prezentacje szkoły, okolicy oraz swoich dokonań. Członkowie grupy rumuńskiej w dzień ich święta narodowego ugościli wszystkich tradycyjnymi przekąskami charakterystycznymi dla ich kuchni. Rodzice uczniów ze szkoły,  w której jest realizowany projekt zorganizowali tradycyjny obiad uświetniony tańcem uczniów i grecką muzyką. Partnerzy greccy zorganizowali również dzień poświęcony na zwiedzanie miasta i zapoznanie się z jego historią oraz zabytkami a także spotkanie w przedstawicielką władz miasta. Uroku temu dniu dodał też prawdziwy targ grecki odbywający się wzdłuż ogrodzenia szkoły i śpiewny krzyk handlarzy. W trakcie sesji roboczej została również zaplanowana wizyta, która tym razem odbędzie się w Portugalii. Udział w zagranicznej mobilności był wspaniałym doświadczeniem. Szkolenia dały możliwość poznania kulturowego i historycznego Salonik. Wizyta dała wszystkim uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń, wspólnego podejmowania działań, była okazją do doskonalenia umiejętności językowych, a także pokazała jak cenne jest wykonywanie zadań w grupie międzynarodowej.

 

 Armamar - Portugalia: 28.02 - 03.03. 2016 r.

 II Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

Drugie międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus+ „Mapy Myśli i Inteligencje Wielorakie w szkołach podstawowych” miało miejsce w Portugalii w miejscowości Armamar. Polską grupę tworzyli 3 uczniowie klas VI: Amelia Adamczuk, Jakub Kusak i Piotr Gruszecki oraz 2  nauczyciele: Paulina Jankowicz i Aleksandra Gruszecka. W portugalskiej szkole Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira spotkały się zespoły z Portugalii (gospodarze) oraz Polski, Grecji, Włoch, Turcji i Rumunii (goście).

Sprawozdanie uczniów z wyjazdu do Armamar:

Do Porto lecieliśmy bez przeszkód liniami Lufthansy w niedzielę 28 lutego. Z lotniska metrem pojechaliśmy do stacji Campanha, skąd pociąg zabrał nas do miasteczka Regua. Przez dwie godzinny podróży nie odrywaliśmy oczu od okien. Widoki zapierały dech w piersiach, więc każdy, kto dysponował aparatem fotograficznym, utrwalał to, co rejestrowały oczy . Podróżowaliśmy wzdłuż malowniczej rzeki Duoro. Na zielonych już wzgórzach po obu stronach rzeki podziwialiśmy tarasową uprawę winorośli, sady pomarańczowe, oliwne oraz prezentujące się urokliwie, rozrzucone po wzgórzach zabudowania z białymi dachami i czerwonymi dachami. Czas podróży minął szybko i przyszła pora wysiąść na małej stacyjce w miasteczku Regua, skąd do  hotelu Imperial, w którym nocowaliśmy, mieliśmy dosłownie dwie minuty. Hotel Imperial w miasteczku Regua okazał się sympatyczny i gościnny. Spacer wzdłuż rzeki w świetle zachodzącego słońca  należał do przyjemności, tym bardziej, że miał miejsce po obfitym obiedzie w niewielkiej restauracji z wystrojem w portugalskim stylu. Miejscowość Armamar,  w której znajdowała się szkoła  położona jest na wysokości 575 m n. p. m. Leży  w dystrykcie Visen, w regionie Północ w podregionie Duoro. Liczy około 6 000 mieszkańców. Słynie z uprawy winorośli, z których produkowane jest wino Porto oraz uprawy jabłek i oliwek. Szkoła, którą gospodarze nazywali małą (wg nas ten przymiotnik był stanowczo za skromny) leżała na wzgórzu. Z okien rozpościerał się piękny widok – tarasy winorośli, sady oliwne i rzędy jabłoni. Zespół flecistów – uczniów szkoły – powitał wszystkich gości, a potem p. Dyrektor oprowadziła nas po szkole. Budynek szkoły podzielony jest na dwie części – w jednej uczą się uczniowie klas młodszych (1-4) a w drugiej uczniowie starsi (nasi gimnazjaliści). Klasy liczą kilkunastu uczniów, sale są bardzo zadbane i doskonale wyposażone (każda posiada tablicę multimedialną). Dzieci pozostają w szkole do godziny 17:00. Tu jedzą obiad, odrabiają zadania domowe, bawią się z przyjaciółmi. Wszystkie podręczniki i zeszyty zostawiają w klasie. Lekcje j. portugalskiego i matematyki trwają 90 minut, pozostałe 45 minut. Przerwa obiadowa to około 60 minut. Uczniowie są bardzo otwarci i odważni. Starsi uczniowie uczą się w innej części szkoły. Całe życie towarzyskie w czasie przerw skupia się na podwórku lub w przeszklonym holu. Młodzież zachowuje się swobodnie, naturalnie, nie zanotowaliśmy rażących nadużyć, mimo, że nigdzie nie było widać dyżurujących nauczycieli. Funkcję tę pełniły panie woźne, przechadzając się spokojnie wśród młodzieży. O godzinie 13:00 każdego dnia wszyscy uczestnicy projektu wraz z uczniami szkoły i ich nauczycielami udawali się na lunch do szkolnej stołówki. Na stołówce gwarno i wesoło, uczniowie głośno rozmawiają, śmieją się i nikt im w tym nie przeszkadza. Nie zauważyliśmy, by któryś z uczniów przekroczył granice poprawnego zachowania. Najlepiej otwartość kolegów i koleżanek sprawdzili nasi uczniowie. Amelia, Piotr i Kuba, którzy towarzyszyli im w zajęciach i zabawach. Cała nasza trójka wywołała spore poruszenie wśród młodych Portugalczyków ( za sprawą urody i umiejętności językowych). Do południa i po południu w plan dnia wpisane były szkolenia dla  uczniów prowadzone przez zewnętrznego partnera projektu z Hiszpanii Beatriz Iranzo. Uczniowie brali udział  we  wspólnych  zajęciach ze sztuki, wychowania fizycznego, języka  angielskiego, matematyki  i muzyki. Jednego dnia wykonywali technikę decoupage na drewnianych ozdobnych pudełkach, innego quilling czyli rodzaj papieroplastyki. Technika polegała na zwijaniu pasków papieru i komponowaniu z niej płaskich i przestrzennych kompozycji plastycznych. W czasie warsztatów uczniowie ze wszystkich krajów partnerskich pracowali metodą Project Based Learning. Podzieleni na grupy wykonywali zgodnie zadania, np.   śpiewali piosenkę karaoke Davida Guetta, a potem  rysowali plakat swojej partii Guetta pod adresem ich szkoły. Podczas pracy wspomagali się często smartfonami. Jednym z punktów programu były prezentacje naszych szkół, okolic i krajów. P. Edyta i p. Ola dołożyły wszelkich starań aby nasza Szarowska szkoła zachęciła do odwiedzin a zaprezentowane miejsca wzbudziły choćby zainteresowanie. Słowa to słowa, ale najbardziej przekonujące okazały się kabanosiki, plasterki oscypka i kosteczki czekolady Wawel, którymi częstowała Amelia (w krakowskiej chuście) z chłopcami. Na zaproszenie majora (odpowiednika naszego wójta, burmistrza) udaliśmy się na spotkanie do ratusza. Pan major krótko zaprezentował swoją miejscowość wyszczególniając jej atuty, a następnie zaprosił wszystkich na taras, skąd rozpościerał się piękny widok okolicy. Częstowano przekąskami i ciasteczkami. Było niezwykle sympatycznie i miło. Miejscowi notable chętnie pozwalali się fotografować, odpowiadali na pytania i sprawili, że spotkanie było bardzo naturalne. We środę gościliśmy w strażackiej remizie. Odbył się tam spektakl teatralny grupy szkockich aktorów specjalnie zaproszonych na okazję realizacji projektu. Uczestniczyła w nim cała młodzież szkolna i oczywiście grupy gości. Mimo, że spektakl był w j. angielskim, nikt nie miał kłopotu z jego zrozumieniem. Poruszał tematykę dla młodzieży bliską – pierwszej miłości, przyjaźni. Na zakończenie pobytu rodzice uczniów przygotowali przyjęcie . Kilka dużych stołów zastawiono regionalnymi przysmakami. Dominował dorsz na „200 sposobów” – od małych pierożków smażonych do wielkich zapiekanek. Apetyty opisywały wszystkim, ale żołądki odmawiały posłuszeństwa. Spotkanie zaszczycił swą obecnością poznany już wcześniej major. Po sutym posiłku, czas na ruch. Orkiestra przygrywała do tańca a regionalny zespół w strojach ludowych (niekoniecznie jednakowych) prezentował kroki ludowych tańców. Wydawały się nietrudne, ale kiedy spróbowaliśmy, nogi nie chciały słuchać. Wspólna zabawa trwała do godziny 22:00. Na czwartek przewidziana była wycieczka do Porto. Miasto jest urokliwe. Położone na wzgórzu nad rzeką Duoro z licznymi zabytkami i ciekawostkami. Obiad jedliśmy na nabrzeżu i połączyliśmy go z opalaniem, bo pogoda była doskonała a temperatura wymarzona. Zmęczeni ale szczęśliwi, udaliśmy się do hotelu Best Western. Zobaczyliśmy wiele, dowiedzieliśmy się że Portugalczycy to gościnny i życzliwy naród, trochę podobny do Polaków. Cechuje go pracowitość oraz naturalność i otwartość. Nasza grupa poczyniła starania, by porcje dobrego humoru i dawki śmiechu były właściwe, co nam się udało. Wyjazd wiele nas nauczył, co wykorzystamy, przygotowując gościnę w maju.

I Międzynarodowe spotkanie projektowe

I Międzynarodowe spotkanie projektowe M1 miało miejsce w Portugalii w miejscowości Armamar w dniach 28.02-04.03. 2016 roku. Uczestniczyło w nim 2 nauczycieli: Edyta Imos – koordynator i Maria Gniewek. Za zorganizowanie spotkania w Portugalii odpowiedzialna była Célita Leitão ze szkoły Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira.

W niedzielę 28 lutego 2016 roku do portugalskiego miasteczka Regua przybyły 2-osobowe grupy z partnerskich szkół realizujących projekt pt.: „Mapy Myśli i Inteligencje Wielorakie w szkołach podstawowych”. Następnego dnia w pobliskiej miejscowości Armamar miało miejsce spotkanie przybyłych gości z nauczycielami portugalskiej szkoły Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira. Wszystkich gości powitał zespół flecistów złożony z uczniów szkoły, a potem p. dyrektor Cristina Mexia oprowadziła  po swojej szkole. Okazało się, że budynek szkoły podzielony jest na dwie części – w jednej uczą się uczniowie klas młodszych (1-4) a w drugiej uczniowie starsi (nasi gimnazjaliści). Klasy liczą kilkunastu uczniów, sale są bardzo zadbane i doskonale wyposażone. Dzieci pozostają w szkole do godziny 17:00. Tu jedzą obiad, odrabiają zadania domowe, bawią się z przyjaciółmi. Wszystkie podręczniki i zeszyty zostawiają w klasie. Uczniowie są bardzo otwarci i odważni. Starsi uczniowie uczą się w innej części szkoły. W dalszej części dnia nauczyciele brali udział w warsztatach prowadzonych przez zewnętrznego partnera projektowego z Hiszpanii Beatriz Iranzo pt.: „Cooperative learning using thinking skills”. Po zajęciach partnerzy projektowi udali się na spotkanie, którego celem było przybliżenie istoty i głównych założeń projektu. Czas ten przeznaczono także na integrację nauczycieli szkół partnerskich. Po południu na zaproszenie lokalnych władz grupa projektowa udała się na spotkanie do ratusza. Pan burmistrz krótko zaprezentował swoją miejscowość wyszczególniając jej atuty, a następnie zaprosił wszystkich na taras, skąd rozpościerał się piękny widok okolicy. Częstowano przekąskami i ciasteczkami. Było niezwykle sympatycznie i miło. Miejscowi notable chętnie pozwalali się fotografować, odpowiadali na pytania i sprawili, że spotkanie było bardzo naturalne. Następnego dnia uczestnicy spotkania omawiali i przygotowywali szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań oraz realizację poszczególnych zadań projektu. Nauczyciele ustalali daty międzynarodowych spotkań projektowych, krótkich programów szkoleniowych dla pracowników, krótkoterminowych wymian grup uczniów, podział zadań w związku z rezygnacją Hiszpanii, Francji oraz Szwecji z udziału w projekcie oraz szczegółowy plan działań na najbliższe dwa lata. Rezygnacja 3 krajów spowodowała wielki chaos w harmonogramie. Po burzliwych dyskusjach udało się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich partnerów projektowych. W czasie spotkania dyskutowano także nad zrealizowanymi już poszczególnymi zadaniami projektowymi oraz  ewaluacją cząstkową. W tym dniu nauczyciele uczestniczyli w drugiej części warsztatów p. Iranzo pt.: „Cooperative learning using thinking skills” wykorzystując w praktyce poznaną dzień wcześniej metodę uczenia się poprzez współpracę. W środę w strażackiej remizie odbył się spektakl teatralny grupy szkockich aktorów specjalnie zaproszonych na okazję realizacji projektu. Uczestniczyła w nim cała młodzież szkolna i grupy gości. Spektakl był w j. angielskim, poruszał tematykę dla młodzieży bliską – pierwszej miłości, przyjaźni. W kolejnej części dnia odbyło się prezentowanie przygotowanych między wizytami materiałów w formie multimedialnej nt. swojego kraju, regionu i szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira wraz z p. Dyrektorką. Spotkanie było bardzo miłe i pozwoliło wszystkim choć nieco poznać kraje partnerów. Na zakończenie dnia rodzice uczniów przygotowali przyjęcie. Kilka dużych stołów zastawiono regionalnymi przysmakami. Orkiestra przygrywała do tańca a regionalny zespół w strojach ludowych prezentował kroki ludowych tańców. Poza czasochłonną i trudną pracą nad planowaniem uczestnicy spotkania mieli okazję poznać w czwartek uroczą okolicę miasta Porto położonego na wzgórzu nad rzeką Duoro. Zwiedzanie  historycznego Porto, którego stara część znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury odbywało się przy doskonałej pogodzie oraz wymarzonej temperaturze. Czas spędzony w Portugalii umożliwił uczestnikom podjęcie wspólnych decyzji związanych z realizacją projektu. Podczas wizyty dokonano ewaluacji dotychczasowych działań oraz zaplanowano działania i ustalono terminy wizyt na kolejny rok. Nauczyciele  mogli się poznać i nawiązać znajomości. Wszyscy okazali się niezwykle otwarci, życzliwi i kompetentni. Atmosfera panująca podczas spotkań i rozmów oraz wzajemna życzliwość są gwarancją realizacji projektu Erasmus +.

 

 

Szarów - Polska: 29.05 - 03.06. 2016 r.

 

 

 II Międzynarodowe spotkanie projektowe

II Międzynarodowe spotkanie projektowe M2 odbyło się w Polsce  w dniach 29.05- 03.06 2016 roku. Za zorganizowanie spotkania w Szarowie odpowiedzialna była Edyta Imos – koordynator projektu w polskiej szkole. W spotkaniu uczestniczyły następujące szkoły partnerskie:

- Istituto Comprensivo “Grosseto 1” Alberto Manzi, Włochy

- Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Rumunia

- SEFKAT ILK OKULU, Turcja

- Exikosto proto dimotiko sholeio Thessalonikis, Grecja

- Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, Portugalia

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie

Głównym tematem spotkania było ustalenie harmonogramu zadań, przedsięwzięć lokalnych i wirtualnych, kolejnych spotkań i warsztatów oraz  ewaluacja dotychczasowych działań w ramach wspólnego projektu „Mapy Myśli i Inteligencje Wielorakie w szkołach podstawowych”. Podczas spotkania nauczyciele szkół partnerskich mieli okazję zapoznać się z polskim systemem edukacji. W poniedziałek 30 maja uczniowie klas sportowych, aby powitać gości, przygotowali układy taneczne i karate. Po występie nauczyciele zwiedzili szkołę w towarzystwie reprezentacji uczniów. Mogli obejrzeć sale, w których odbywały się zajęcia lekcyjne, odwiedzić bibliotekę szkolną, wymienić doświadczenia z nauczycielami różnych przedmiotów, obejrzeć podręczniki uczniów oraz zobaczyć, z jakiego sprzętu komputerowego korzystają nauczyciele i uczniowie na zajęciach. Następnie rozpoczęły się 3-godzinne warsztaty dla nauczycieli pt.: „PBL &Cooperative Learning blended with Mind Mapping” prowadzone przez p. Beatriz Iranzo. Po południu odbyła się wycieczka do pobliskich Niepołomic. Goście zwiedzali Zamek Królewski, Izbę Leśną , Kopiec Grunwaldzki. Najciekawszy okazał się spacer ścieżkami edukacyjnymi po Puszczy Niepołomickiej. We wtorek wszyscy uczestnicy projektu oraz uczniowie klas IV – VI oglądali przygotowane wcześniej przez każdą grupę projektową prezentacje o  kraju,  regionie oraz o rodzimej kulturze i zwyczajach. W dalszej części dnia partnerzy podsumowywali roczną pracę nad projektem w swoich szkołach.  Nauczyciele omawiali i przygotowywali szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań oraz realizację poszczególnych zadań projektu. Przedyskutowano szczegółowo wszystkie zaplanowane w projekcie działania, cele, mobilności oraz sposoby ewaluacji i rozpowszechniania produktów końcowych. Określono  zasady współpracy oraz kanały  przepływu informacji. Ustalono szczegóły dotyczące spotkania w Turcji. Na zakończenie dnia zaplanowane było spotkanie grup projektowych z rodzicami. Miało ono na celu poznanie bliżej Małopolski poprzez degustację  narodowych i regionalnych potraw. Wizyta projektowych gości zbiegła się ze świętem wszystkich dzieci 1 czerwca w środę. Pogoda dopisała i szkolne boisko było miejscem wesołej zabawy wszystkich uczniów szkoły i uczniów z Grecji, Portugalii, Rumunii, Włoch i Turcji. Imprezę rozpoczęli tancerze folklorystycznego zespołu zaproszeni przez rodzica. Krakowskie stroje i urokliwe skoczne tańce podobały się gościom i wszystkim obecnym. Po południu przewidziano dla zespołów projektowych, w sali widowiskowej w Kłaju spotkanie z wójtem gminy Kłaj. Po krótkim przywitaniu, wszyscy goście obejrzeli spektakl teatralny w j. angielskim „Cinderella”, w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Kłaju. Gospodarze przygotowali też poczęstunek, po którym wystąpił chór „Gaudium”. W czwartek zaplanowana była wycieczka do Krakowa. Gościom przypadł do gustu przygotowany specjalnie dla nich program kulturalny, na który składało się zwiedzanie Wawelu, spacer Drogą Królewską, Rynek Główny z Sukiennicami, kościół Mariacki, Barbakan i Brama Floriańska. Polska architektura, gościnność i serdeczność złożyły się na niepowtarzalny charakter i klimat międzynarodowego spotkania. Stało się ono nie tylko doskonałym gruntem do omówienia zagadnień ściśle związanych z projektem oraz zacieśnienia przyszłej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz budowania porozumienia międzykulturowego. Podczas wizyty dokonano ewaluacji dotychczasowych działań oraz zaplanowano działania i ustalono terminy wizyt na kolejny rok realizacji projektu.

III Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

Trzecie międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus+ „Mapy Myśli i Inteligencje Wielorakie w szkołach podstawowych” odbyło się tym razem w Polsce, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szarowie. Wzięło w nim udział 13 uczniów oraz 16 nauczycieli z krajów partnerskich: Grecji, Włoch, Turcji, Rumunii i Portugalii. Polską szkołę reprezentowało 15 uczniów i 7 nauczycieli. Sześciodniowa wizyta miała na celu wspólną realizację wielu zadań projektowych, dała uczestnikom możliwość lepszego wzajemnego poznania się a także była szansą na pokazanie obcokrajowcom uroków Małopolski. 29 maja w niedzielę  przybyły na lotnisko w Balicach grupy, najpierw z Grecji i Włoch, potem z Turcji, a późnym wieczorem grupy z Portugalii i Hiszpanii. Grupa z Rumunii przyjechała wprost do hotelu Azalia w Szarowie, gdzie wszystkie grupy spotkały się na powitalnej kolacji. W poniedziałek, 30 maja w towarzystwie starszych uczniów -wolontariuszy uczestnicy projektu przybyli do szkoły. Na hali gimnastycznej powitała ich p. Dyrektor, ks. Proboszcz  oraz sołtysi Szarowa i Dąbrowy. Następnie po rozdaniu identyfikatorów rozpoczęły się pokazy tańców i karate. Kolejnym punktem było poznawanie szkoły. Goście interesowali się programem nauczania, organizacją zajęć lekcyjnych, rozmawiali z uczniami. Następnie rozpoczęły się zabawy integracyjne dla uczniów, które pozwalały uczestnikom lepiej się poznać. Dzięki gościnności Rodziców szarowskich uczniów dzieci z partnerskich szkół miały okazję poznać życie przeciętnej polskiej rodziny  podczas kilkugodzinnego pobytu w goszczącym domu. Po południu miała miejsce wycieczka do Niepołomic. Goście zwiedzali Zamek Królewski, Izbę Leśną , Kopiec Grunwaldzki. Najciekawszy okazał się spacer ścieżkami edukacyjnymi po Puszczy Niepołomickiej. We wtorek wszyscy uczestnicy projektu oraz uczniowie klas IV – VI oglądali przygotowane wcześniej przez każdą grupę projektową prezentacje o  kraju , regionie oraz o rodzimej kulturze i zwyczajach. Następnie uczniowie udali się na warsztaty prowadzone przez p. Iranzo pt.: „PBL &Cooperative Learning blended with Mind Mapping”. W czasie warsztatów uczniowie pracowali w 4-ro i 5-cio osobowych grupach (Cooperative Learning). Wspólnie oglądali video a później wykonywali zadania. Polegały one na wyszukiwaniu brakujących słów w tekście piosenki. Każda osoba w grupie odpowiedzialna była za inny fragment. Na koniec dzieci wspólnie śpiewały piosenkę. W drugiej części warsztatów uczniowie rysowali mapę myśli pt.: „Roles”. Każda grupa z wielkim zaangażowaniem wypełniała swoją rolę. Podczas warsztatów uczniowie komunikując się w języku angielskim, wzmacniali swoje kompetencje w zakresie umiejętności pracy w międzynarodowym zespole. Wieczorem zaplanowane było spotkanie grup projektowych z rodzicami. Miało ono na celu poznanie bliżej regionu poprzez degustację  narodowych i regionalnych potraw. Mnogość dań, ujmująca postawa gospodarzy, gościnność i serdeczność musiały być docenione. Uczestnicy spotkania czuli się doskonale, kosztowali bigosów, pierogów, gołąbków, kapuśniaczków, łazanek, swojskich wędlin i przebogatej gamy ciast, nie ukrywali zadowolenia i nie szczędzili pochwał. Kolejny dzień:  1 czerwca, to festyn sportowo rekreacyjny z okazji święta wszystkich dzieci z udziałem całej społeczności szkoły. Gry zabawy, rozgrywki sportowe sprzyjały integracji, nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, zawiązywaniu przyjaźni. Nie zabrakło też elementów folkloru z udziałem tancerzy folklorystycznego zespołu zaproszonego przez rodzica. Krakowskie stroje i urokliwe skoczne tańce podobały się gościom i wszystkim obecnym. Po południu uczestnicy spotkania projektowego byli gośćmi wójta gminy Kłaj. Po krótkim przywitaniu, wszyscy goście obejrzeli spektakl teatralny w j. angielskim „Cinderella”, w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Kłaju. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało, goście zachwycali się poziomem j. angielskiego uczniów i ich grą aktorską. Gospodarze przygotowali też poczęstunek, po którym wystąpił chór „Gaudium”. Krótki spacer po parku i wycieczka do szkoły w Kłaju zakończyła ten emocjonujący i bogaty w wydarzenia dzień. W czwartek zaplanowana była wycieczka do Krakowa. O historii tego miasta oraz jego najważniejszych miejscach opowiadał anglojęzyczny przewodnik. Zagraniczni goście mogli obejrzeć Wawel, Rynek Główny z Sukiennicami, Kościół Mariacki, Barbakan i Bramę Floriańską. Podczas zwiedzania uczniowie i nauczyciele posługując się językiem angielskim wymieniali informacje o różnicach i podobieństwach między poszczególnymi krajami, wspólny spacer po Rynku Głównym sprzyjał integracji oraz pozwolił na poznanie historii Polski. Spotkanie w Szarowie było  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim stało się okazją do przybliżenia odmiennej kultury i wyzbycia się dość stereotypowego postrzegania Polski. Dało szansę zawarcia nowych przyjaźni i umocnienia dotychczasowych, które z pewnością ułatwią dalszą współpracę i realizację działań projektowych.

Grosseto - Włochy: 29.05 - 03.06. 2016 r.

 

IV Krótkoterminowa wymiana grup uczniów oraz II Krótki program szkoleniowy dla nauczycieli

Po wizycie w Grecji, Portugalii, Polsce przyszedł czas na spotkanie we Włoszech,  w pięknym mieście Grosseto w Toskanii. Przedstawiciele sześciu szkół partnerskich z Grecji, Portugalii, Polski, Rumunii, Turcji oraz Włoch przybyli do włoskiej szkoły Istituto Comprensivo „Grosseto1” Alberto Manzi w Grosseto. Szkołę Podstawową w Szarowie reprezentowały dwie uczennice z klasy VIa: Marika Wątorek i Ania Guzik, które uczestniczyły w  Krótkoterminowej wymianie grup uczniów. Towarzyszyli im opiekunowie: pani Maria Jarecka oraz pani Anna Sobór. W Krótkim programie szkoleniowym dla pracowników udział wzięli nauczyciele z zespołu projektowego z naszej szkoły: pani Edyta Imos- szkolny koordynator projektu, pani Dorota Chudecka  oraz pani Sabina Zaporowska.

W niedzielę po obiedzie szczęśliwie dotarliśmy na lotnisko do Katowic. Tutaj zaczęła się nasza powietrzna podróż do Rzymu a następnie metrem i pociągiem dojechaliśmy do Grossetto, gdzie o północy powitali nas goszczący nauczyciele.  Na  dworcu okazało się, że tym samym pociągiem ale kilka przedziałów dalej jechali nasi projektowi partnerzy – Portugalczycy. Mieszkaliśmy w pięknym hoteliku Albergo Maremma w starej historycznej dzielnicy miasta. W poniedziałkowy poranek po śniadaniu, podczas którego Włosi jedzą słodkie rogaliki i piją mocną kawę (my też staraliśmy się tak pożywiać) wszystkie grupy spotkały się przed hotelem. Jakież było nasze zdziwienie, gdy naszym przewodnikiem okazał się  czternastoletni Krystian, który od dwóch lat mieszka w tym mieście a pochodzi  z Gdańska. Cała grupa przeszła do szkoły podstawowej Via Mascagni, gdzie powitała nas  dyrektor szkoły Seniora Maria Cristina Alocci, a uczniowski chór zaśpiewał nam piękne piosenki. Był też czas na zwiedzanie szkoły i poznawanie włoskich nauczycieli i uczniów. We Włoszech w wieku 6 lat rozpoczyna się naukę w szkole podstawowej, która trwa 5 lat. Gimnazjum trwa 3 lata a po nim naukę kontynuuje się w szkole średniej. Uczniowie mają lekcje od godziny 8:00 do 10:00 bez żadnej przerwy i ten sam przedmiot. Po przerwie 30  minutowej trwa następna lekcja aż do godziny 13:30 – jest to też jeden przedmiot i bez przerwy. Zawsze lekcje kończą się o tej samej godzinie, gdyż po sjeście, w czasie której na mieście można spotkać tylko turystów, czyli po godz. 16:00 w szkole nie ma już żadnych zajęć. Kolejnym etapem poniedziałku była wizyta w gimnazjum im. Leonarda Da Vinci, gdzie po wysłuchaniu koncertu w wykonaniu orkiestry działającej w szkole a składającej się z uczniów i nauczycieli zwiedzaliśmy szkołę. Tutaj na zajęciach plastycznych spotkaliśmy naszego znajomego Polaka. Na  krótkiej przerwie delektowaliśmy się włoskimi przysmakami – ciastkami, ciastami i kawałeczkami pizz o różnych smakach.   I znowu nasze wielkie zaskoczenie, gdy okazało się, że Marika i Ania popołudnie spędzą w polskiej rodzinie u pani Kasi, która pochodzi z Chełma,  do Grosetto przyjechała  dla męża i tutaj mieszka już 14 lat.  Jej córka  Alessie uczęszcza do tej szkoły i  gra na skrzypcach w szkolnej orkiestrze. Od niej wiemy, że w tym urokliwym miasteczku mieszkają Polacy, ale nie utrzymują między sobą bliższych kontaktów. Uczniowie biorący udział w spotkaniu projektowym uczestniczyli także w dwudniowych warsztatach teatralnych.  Popołudnie dla nauczycieli to czas wytężonej pracy podczas warsztatów pt.: „ Text decoding and creating of Mind Maps. Final step” oraz „e-Mind Maps using software”. Trzeba było w oparciu o tekst popularnonaukowy o Grosetto wykonać mapę myśli. Kolejne zadanie to wykonanie mapy myśli dotyczącej Henry Hudsona. Opracowane mapy myśli należało przedstawić w programie komputerowym wykorzystując zasoby Internetu. Po wysiłku umysłowym czekało nas spotkanie z burmistrzem miasta, który powitał nas bardzo serdecznie i krótko przedstawił historię miasta, w którym w dawnych czasach przebywali tylko skazańcy i nikt z nich  nie wracał do domu. Przedstawiciele projektowi z poszczególnych państw wręczyli prezenty a uczniowie zostali obdarowani prezentami przez burmistrza. Tutaj też byliśmy częstowani tradycyjnymi potrawami. Ostatni etap dnia to wizyta w Museo  di Storia Naturale della Maremma. Na kilku poziomach  i w wielu salach były zgromadzone eksponaty dotyczące flory i fauny terenów Grosetto uzupełnione tłami z naturalnymi środowiskami występowania. Ten dzień był bardzo pracowity i wyczerpujący ale pełen pozytywnych wrażeń. We wtorek odbyło się spotkanie koordynatorów projektu z poszczególnych krajów. Jego celem było ustalanie kolejnych etapów pracy w ramach projektu. Nauczyciele tworzyli harmonogram pracy, w tym ustalali tematykę prac do tworzenia map myśli na kolejne miesiące. Koordynatorzy dyskutowali i rozwiązywali pojawiające się problemy w  poszczególnych krajach. Zostały rozdzielone zadania za dla koordynatorów dotyczące ewaluacji projektu. W tym samym czasie dzieci brały udział w kolejnej części  warsztatów teatralnych.  Po wspaniałych włoskich smakowitościach na lunchu przystąpiliśmy do szkolenia pt.: „PBL in a multiple intelligences classroom. Everyone cooperates”, które poprowadziła specjalistka Beatriz  Iranzo z Hiszpanii.  Tematyka zajęć warsztatowych związana była w dalszym ciągu z tworzeniem map myśli w oparciu o teorię inteligencji wielorakich. Pracując w zespole, gdzie każdy miał przydzieloną rolę, należało wykonać jak najwyższą wieżę taką, aby z jej szczytu nie spadły położone duże nożyce. Należało też opracować temat wykorzystując wszystkie osiem inteligencji i przedstawić go za pomocą mapy myśli. Popołudnie to niezapomniany wspólny wyjazd do Parku Narodowego De Maremma. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem widoków i pejzaży krajobrazów Toskanii. Ale przeżyć związanych z chwilami spędzonymi nad Morzem Tyrreńskim po prostu nie da się opisać! Czas spędzony na spacerach po nadmorskiej plaży, zbieranie muszelek dla naszych uczniów w Polsce, oddychanie wspaniałym nadmorskim powietrzem, szum fal i cudowny zachód słońca – na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w ekologicznym gospodarstwie ”Villa Fattoria Alberesse”. Jego właściciel pokrótce opowiedział nam czym się zajmuje, a następnie oprowadził nas po muzeum związanym  z historią hodowli koni. Wszyscy mogliśmy z bliska przyjrzeć się pięknemu koniowi, który powitał nas przed muzeum. Po powrocie do miasteczka uczniowie pojechali do domów rodzin, które zaprosiły ich do siebie, aby tam spędzić czas z włoskimi dziećmi i zjeść z nimi wspólną kolację. Nasze dziewczynki były zachwycone włoską gościnnością.  W tym czasie nauczyciele odwiedzili tradycyjną włoską pizzerię z przepysznymi pizzami. Kolejny dzień upłynął szybko, ale bardzo intensywnie i przyniósł ogrom nowych wrażeń i doświadczeń. W  środowy poranek wszystkie grupy zgromadziły się w Palazzo Della Provincia – ratuszu, gdzie na piętrach przyjmuje burmistrz a na parterze jest sala do prezentacji. Tutaj wszystkie partnerskie szkoły przedstawiły prezentacje multimedialne. Prezentację dotyczącą działań realizowanych w roku 2015/2016 przygotowały: p. Edyta Imos i p. Kinga Klimowicz – Balwierz  a  regionu  p. Anna Sobór i p. Sabina Zaporowska. Wsparciem językowym służyła nam p. Dorota Chudecka, a p. Maria Jarecka wszystko uwieczniała na zdjęciach. Furorę zrobiły nasze dziewczyny Marika Wątorek i Ania Guzik występując w regionalnych strojach i śpiewając po polsku piosenkę. Została ona nagrana przez współpartnerów i umieszczona na stronie projektu. Po przejściu do gimnazjum im. Leonarda Da Vinci nauczyciele oglądali przedstawienie teatralne „Bez granic” przygotowane przez uczniów biorących udział  w warsztatach integracyjnych. Następnie wszyscy projektowi  uczniowie odtańczyli tańce regionalne z podkładami muzycznymi. Pięknie prezentował się krakowiak składający się  z wielu figur odtańczony przez uczniów o różnym kolorze skóry. Nasze dziewczęta potrafią teraz zatańczyć nie tylko krakowiaka ale zorbę i taniec turecki, portugalski i rumuński oraz włoski. Okazało się, że niektóre z tańców  są i u nas znane ale pod inną nazwą. W dalszej części dnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt.: „ Cooperative learning basis: developing intelligences” prowadzonych przez zewnętrznego partnera projektowego  P. Beatriz Iranzo. Późnym popołudniem orkiestra tutejszego gimnazjum zaprezentowała uczestnikom projektu, uczniom i rodzicom włoskim kolejne piękne utwory. Po nich nastąpiła degustacja tradycyjnych potraw i napojów przygotowanych przez rodziców. Nie obyło się bez tańców także regionalnych,  wymiana upominków oraz pożegnanie uczniów i niektórych nauczycieli, gdyż w następny dzień mieliśmy zwiedzać Rzym bez włoskich uczniów. Nasze dziewczęta otrzymały mnóstwo drobnych upominków od adoratorów. Pożegnała się też                 z nami pani Kasia, która  przybliżyła nam kulturę i zwyczaje mieszkańców Grosetto.  Był to ostatni dzień pobytu w Grosseto. Na czwartek zaplanowano wspólny wyjazd do Rzymu, gdzie zostaniemy już  na kolejny  nocleg. Rano po spakowaniu bagaży, dzięki uprzejmości włoskich pań nauczycielek sprawnie znaleźliśmy się na dworcu kolejowym.  Przed godz. 9.00 wyruszyliśmy pociągiem do Rzymu. Zaskoczył nas ogromny dworzec Termini w Rzymie, pełen ludzi. Po rozlokowaniu nas w rzymskich hotelach, włoscy przyjaciele i uczestnicy projektu z partnerskich szkół, spotkaliśmy się wspólnie przy kościele Santa Maria Maggiore, aby stamtąd wyruszyć śladami historii starożytnego Rzymu. Pierwszych wrażeń dostarczył nam widok rzymskiego Coloseum. Pani przewodniczka zaznajomiła nas z wieloma faktami i      ciekawostkami, dotyczącymi tego właśnie miejsca. Wrażenie na nas zrobił widok prosto      z Krakowa – dorożki jak na  Głównym Rynku. Następnie szliśmy historycznym szlakiem   i podziwialiśmy starożytne budowle:  Forum Romanum, Palattino, Kolumna Trajana, Kościół Najświętszego Imienia Marii, Vittoriano  – pomnik Wiktora Emanuela II, zwany takżeOłtarzem Ojczyzny. Następnie wszyscy zgodnie zdecydowaliśmy, aby każda z grup mogła spędzić czas w swoim gronie. W tym czasie przeszliśmy piękną, ale bardzo ruchliwą i bogatą ulicą Via del Corso. Włoskie sklepy zachwycały wspaniałym asortymentem (i cenami /J). Zjedliśmy tradycyjny  posiłek we włoskiej restauracji   i wróciliśmy na umówione miejsce.  Pogoda trochę nas zaskakiwała, bo po pięknych słonecznych chwilach, moczył nas krótki deszcz. Podeszliśmy do przepięknej Fontanny Di Trevi, gdzie pokropił nas rzęsisty deszcz a następnie zatrzymaliśmy się na Placu Hiszpańskim u podnóża Hiszpańskich Schodów. Tu zostaliśmy zaznajomieni z historią fontanny Barcaccia.  Zwiedziliśmy Panteon, który zaskoczył nas pięknym wnętrzem. Następnie doszłyśmy do Piazza del Popolo i po schodach weszłyśmy do Pincio skąd rozpościerał się wspaniały widok na panoramę miasta. Spacerując po pięknym ogrodzie  z egzotyczną roślinnością i fruwającymi papugami natknęłyśmy się na kolejny motyw polski – „Viale Adamo Mickievicz poeta e patriota Polacco”. W drodze powrotnej pomodliłyśmy się w kościele Św. Trójcy. Już po zapadnięciu zmroku przed dotarciem do miejsca noclegu podziwiałyśmy piękne włoskie uliczki i place. A nawet udało się nam przechodzić obok włoskiego parlamentu. Bardzo  zmęczone, ale szczęśliwe wróciłyśmy do klimatycznego włoskiego hoteliku Lam Guest House. Cały piątek poświęcony był zwiedzaniu Rzymu. Naszym celem był Watykan – miasto naszego świętego Polaka – Jana Pawła II. Mieszkaliśmy w pensjonacie obok stacji kolejowej więc musieliśmy pokonać pieszo długą drogę. Bardzo zaciekawiły nas kamieniczki zbudowane przez kolejnych papieży. Na Placu  Navona,   gdzie podziwialiśmy  kolejny egipski obelisk (jest ich bardzo dużo w Rzymie),  Fontannę Neptuna, Fontannę  Czterech Rzek Berniniego (postacie symbolizują największe rzeki czterech kontynentów - Rio de la Plata, Dunaj, Nil i Ganges), kościół św. Agnieszki daliśmy krótki odpoczynek naszym zmęczonym nogom. Idąc wzdłuż Tybru podziwialiśmy kolejne rzeźby i kolory włoskiej jesieni. Przeszliśmy słynnym  mostem Św. Anioła i dotarliśmy do Zamku Świętego Anioła, który jest połączony z Watykanem podziemnym  korytarzem.  Wzdłuż  stoisk z dewocjonaliami  dotarliśmy do Watykanu – głównej siedziby Papieża. Oprócz Bazyliki Św. Piotra podziwialiśmy zabytkowe budowle przy Placu Św. Piotra  a czekając w kolejce na wejście liczyliśmy postacie  apostołów i świętych  na szczycie Bazyliki Św. Piotra.  Niestety nie udało nam się zwiedzić  Muzeum Watykańskiego. Zrealizujemy to podczas kolejnego spotkania We Włoszech. Drogę powrotną pokonaliśmy autobusem, gdyż trafiliśmy na strajk pracowników metra. Cieszyliśmy się z tej zmiany, gdyż przez okna autobusu podziwialiśmy kolejne zabytki Rzymu.

Spotkanie projektowe  we  Włoszech  dostarczyło  nam kolejnych bardzo wartościowych  doświadczeń. Oto niektóre z nich:

Ø  umiejętność  pracy w grupie oraz odpowiedzialność za wykonywaną rolę – każdy uczestnik wyjazdu wiedział za co odpowiada i solidnie się przygotował;

Ø  umiejętność tworzenia map myśli dotyczących inteligencji wielorakich z wykorzystaniem zasobów Internetu;

Ø  poszerzenie znajomości języka angielskiego;

Ø  umiejętność przystosowania się do różnych warunków, w których przebywamy;

Ø  tolerancji w stosunku do ludzi o innej kulturze, religii, poglądach;

Ø  pokonywania naszych słabości. 

Kolejne spotkanie projektowe będzie miało miejsce w Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu w Rumunii, w marcu 2017 roku.

 

 

Nasaud - Rumunia: 05.03 - 10.03. 2017 r.

III Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz V Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

 Kolejny etap partnerskiego projektu programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – Współpraca Szkół, pod nazwą „Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education ”, czyli “Mapy  myśli i inteligencje wielorakie w szkole podstawowej” miał miejsce w Rumunii w miejscowości Nasaud w dniach 05.03-10.03.2017 roku. W międzynarodowym spotkaniu uczestniczyły zespoły z 6 krajów partnerskich: Polski, Grecji, Włoch, Portugalii, Turcji i Rumunii. Zespół reprezentujący naszą szkołę to 3 nauczyciele: p. Edyta Imos – koordynator, p. Aleksandra Gruszecka i p. Elżbieta Ponisz oraz 2 uczniowie z klas szóstych: Norbert Szostak i Kacper   Wójcik. Tematem przewodnim Krótkoterminowej wymiany grup uczniów były innowacyjne metody edukacji, m.in. Inteligencje wielorakie (Multiple Intelligences) Howarda Gardnera, Uczenie się poprzez współpracę  w zespołach (Cooperative learning) oraz Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL), które stawia ucznia w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.  Podczas spotkania koordynatorów  omówiono szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań oraz realizację poszczególnych zadań projektu. Przedyskutowano też  szczegółowo wszystkie zaplanowane w projekcie działania, cele, mobilności oraz sposoby ewaluacji i rozpowszechniania produktów końcowych. Określono  zasady współpracy oraz kanały  przepływu informacji. Ustalono szczegóły dotyczące spotkania w Turcji. Rumuńska gościnność i serdeczność złożyły się na niepowtarzalny charakter i klimat międzynarodowego spotkania. Nastąpiła bardzo pożyteczna wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach. Uczniowie nawiązali nowe kontakty i przyjaźnie, poznali nową kulturę, a przede wszystkim mieli okazję „szlifowania” języka angielskiego.

Nasza przygoda projektowa,  czyli wycieczka do Rumunii   rozpoczęła się wczesnym niedzielnym świtem  o godz. 3.30 w Szarowie. Autobusem dotarliśmy na lotnisko. Po oddaniu bagaży i odprawie paszportowej wsiedliśmy do samolotu „Lufthansa” i pofrunęliśmy, wraz ze 160 innymi pasażerami, do Monachium. Ogromne lotnisko  zrobiło na nas niezapomniane wrażenie. Po kilkudziesięciu minutach,  innym nieco mniejszym samolotem dolecieliśmy do Cluj Napoka w Rumunii. Na lotnisku przywitały nas 2 nauczycielki z goszczącej szkoły Școala Gimnazială Mihai Eminescu:Adela i Johanna, opiekunki projektu. Dzień był słoneczny więc godziny czekania na grupę z Włoch postanowiliśmy spędzić na świeżym powietrzu  w pobliżu jeziorka.Do hotelu Coroana (z 4 gwiazdkami) w Bistricy dotarliśmy w godzinach wieczornych i po zjedzeniu przepysznej kolacji zmęczeni, ale bardzo zadowoleni zasnęliśmy kamiennym snem w swoich wspaniałych pokojach. W poniedziałek wczesnym rankiem po śniadaniu i przywitaniu z kolegami z Włoch, Portugalii, Grecji i Turcji, autokarem, udaliśmy się do Nasaud,  gdzie znajduje się Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu. Przywitano nas niezwykle serdecznie. Uczniowie ubrani w stroje regionalne poczęstowali wszystkich chlebem i solą, a pani dyrektor Marioara Secheli  po serdecznych słowach i uściskach zaprosiła wszystkich do obejrzenia klas  i całego budynku szkoły. Musimy przyznać, że szkoła jest ogromna , architektonicznie piękna, ale powstała w roku 1930 (sami mieszkańcy ją budowali) i od tego czasu nigdy nie była poddana gruntownemu remontowi. Uczy się w niej ponad 1500 uczniów –tj.  szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczniowie poszczególnych klas przywitali nas bardzo gorąco. Każdy  przygotował flagi krajów biorących udział w projekcie. Było to niezwykle miłe.Chlubą szkoły jest pracownia komputerowa z bardzo nowoczesnymi komputerami (których trochę im zazdrościliśmy). Pani dyrektor poinformowała nas, że jest to prezent od byłego ucznia tej szkoły, który wyjechał do USA. Młodzież zachowuje się swobodnie, podobnie jak u nas (w czasie przerwy udaje im się nawet wyjść przez dziurę w płocie na ulicę! ).  Nigdzie nie było widać dyżurujących nauczycieli. W sali widowiskowej, która znajduje się w szkole, obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów tańce ludowe, popisy karateków oraz wysłuchaliśmy koncertu zespołu muzycznego. Zachwyciły nas ich niezwykle barwne stroje ludowe,  kunszt tańców  i niezwykły pokaz drużyny karateków. Po zjedzeniu obiadu , (bardzo podobnego do tego co jemy w Polsce), o godzinie 16.00 byliśmy  podejmowani  przez   burmistrza  Nasaud, który   krótko zaprezentował swoją miejscowość podkreślajac jej atuty, potem  chętnie pozował do zdjęć. W magistracie częstowano  nas ciasteczkami, kanapkami i przekąskami. W tym dniu zwiedziliśmy jeszcze nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej i dowiedzieliśmy się, że jego siedziba  została odnowiona dzięki funduszom z UE. Długo pozostanie nam w pamięci wizyta u Pani Virginii Linul lokalnej rzemieślniczki, która szyje i haftuje przepiękne, niezwykle kolorowe, rumuńskie stroje ludowe sprzedawane  nie tylko w  Rumunii.Wtorek, to dzień pełen niezapomnianych  wydarzeń. Przed południem uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach projektowych, podczas których zdobywali teoretyczną wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie. Po obiedzie razem z uczniami goszczącej nas szkoły,  zajęliśmy miejsca w autokarze i udaliśmy się do Zamku Drakuli. Po drodze podziwialiśmy panoramę rumuńkich Karpat i przełęcz Tihuta. Niezwykłych doznań dostarczyła nam wizyta w lochu Drakuli. Gdy to wspominamy, jeszcze teraz czujemy na swoim ciele dreszcze, bo jak tu nie krzyczeć ze strachu, gdy z trumny wyskakuje Drakula i jeszcze próbuje cię zatrzymać w lochu.Środa była dniem niezwykłego obżarstwa, bo jak tu  nie spróbować, (chociaż troszeczkę), tylu wspaniałych potraw przygotowanych przez rodziców. Czego tam nie było…: ryby, mięso, sery, ciasta, ciasteczka, chleby, bułeczki, kiełbaski, szynki,  sałatki. … No chyba tylko ptasiego mleka. I tego wszystkiego trzeba było spróbować. Męka!!!Wieczorem rodzice i nauczyciele zaprosili nas do lokalnej restauracji muzycznej. Było wspaniale. Do hotelu wróciliśmy głęboka nocą, ale musieliśmy się spakować, bo w czwartek wyjeżdżaliśmy do Cluj Napoka i zmienialiśmy hotel – bliżej lotniska.Czwartek o godz. 9.00, z bagażami, wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się kopalni soli. Zbliżało się rozstanie. Uczniowie zdążyli się już zaprzyjaźnić , wymieniali ze sobą adresy  i numery telefonów. Nauczycielom też było  smutno. Jednak zanim się pożegnaliśmy  zwiedziliśmy kopalnię soli. Salina Turda jest dużo mniejsza od naszej bocheńskiej czy wielickiej kopalni soli, ale bawiliśmy się w niej wspaniale. Największą frajdą było słone jeziorko, po którym można było pływać łódką. Pływać…?! ale czy nasze panie umieją wiosłować ? Przekonaliśmy się, że to niezbyt łatwa sztuka, ale śmiechu i zabawy było co niemiara. Wieczorem, w strugach deszczu, dotarliśmy do hotelu Victoria.Sił starczyło tylko na kąpiel. Piątek to czas wolny. Po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy na podbój Cluj Napoka. Spacerowaliśmy i podziwialiśmy architekturę tego starego miasta; piękne budynki, cerkwie, pomniki.  Kupiliśmy pamiątki i….trolejbusem udaliśmy się o 15.00 na lotnisko. Do Warszawy dotarliśmy o godz.17.00 a godzinę później zajęliśmy miejsca w niewielkim samolocie LOT-u i po 35 minutach byliśmy w naszym kochanym Krakowie. Była to cudowna przygoda. Czas minął jak błyskawica. Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się z naszymi kolegami w  Turcji , a może w Polsce , albo w Grecji.?!                                                                                                                           

Szarów - Polska: 21.05 - 26.05. 2017 r.

IV Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz VI Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

W dniach 21-26 maja 2017 odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących    w Szarowie kolejne międzynarodowe spotkanie szkół partnerskich z Polski, Grecji, Włoch, Portugalii, Turcji i Rumunii w ramach projektu  "Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education" w programie  Erasmus+ realizowanym w latach 2015-2018.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół partnerskich:

• nauczyciele: Makris Nikolaos, Diamantidou Vaia,  Drougkas Argyrios, Karagianni Ioanna;  uczeń: Kralli Anastasia oraz  rodzic: Kalomoiri Zacharoula  ze szkoły 61st Primary School of Thessaloniki w Grecji

•  nauczyciele: Saccocci Donatella, Baccheschi Siomonetta, Zarrillo Maria Rosaria Ann;  uczniowie: Nigido Mattia, Maglietta Arianna oraz  rodzice: Rossi Sabrina, Carbosiero Monica ze szkoły Istituto Comprensivo “Grosseto 1” Alberto Manzi we Włoszech

•  nauczyciele: Célita Maria Pereira Leitão, Ana Cristina de Almeida Fernandes oraz  uczniowie:  Ricardo Fernandes Paiva, Simão Pedro Morais Fonseca ze szkoły Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira – Armamar w Portugalii

•  nauczyciele: Yaşar Battal, Nazlı Dönmez, Özlem Güven;  uczniowie: Derin Yıldız, Murat Can Yurdakul oraz  rodzice:Ramazan Yurdakul,  Fatmagül Yıldız ze szkoły SEFKAT ILK OKULU w Turcji

• nauczyciele: Marioara Secheli,  Adela Gabriela Muresan, Adela Timis, Ioana Cira, Emilia Bidica oraz  uczniowie: Denisa Timis, Tania Pupeza ze szkoły Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Nasaud w Rumunii

Program naszego spotkania był ściśle związany z celami i założeniami naszego projektu i tematyką spotkania – teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera- ukierunkowaniem ucznia  na różne drogi uczenia się, w tym na rozwijanie zdolności naukowo – badawczych.

W poniedziałek, tj. 22 maja o godz. 9.00 wszyscy uczestnicy projektu przybyli na halę gimnastyczną, gdzie otrzymali teczki z harmonogramem spotkania  w Polsce, długopisy z logo Erasmus+, identyfikatory  oraz magnesy z logo naszego projektu. O godz. 9.30 nastąpiło uroczyste otwarcie spotkania projektowego przez panią Dyrektor Marzenę Czyż oraz nauczycieli kierujących projektem ze strony polskiej. Po nim nastąpiły różnorodne występy artystyczne: tańce, śpiewy, pokazy, przedstawienia. Uczniowie klas sportowych oraz gimnazjalistki zaprezentowali rock and roll akrobatyczny w najwspanialszym wydaniu. Nie zabrakło także pokazów  technik karate. Przedstawieniem  anglojęzycznym  pt. "Legendy Krakowa" uczniowie klasy VIa  umożliwili gościom poznanie naszego regionu i jego kultury. Wspaniałym doznaniem był również występ grupy taneczno-wokalnej z Dobczyc w przepięknych, regionalnych strojach. Gimnazjaliści przedstawili polskie tańce narodowe, takie jak: Polonez, Kujawiak, Oberek, Krakowiak. Nie zabrakło także współczesnych rytmów. Piosenką „Oczy zielone” utalentowana młodzież z Dobczyc rozbawiła i rozśpiewała całą publiczność. O godzinie 10.30 zorganizowano dla wszystkich gości zwiedzanie szkoły w towarzystwie naszych uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w klasach przygotowanych   i udekorowanych w kolorach narodowych naszych partnerów. Goście spotkali się z uczniami i mogli wejść na dowolne lekcje, które akurat trwały w momencie wizyty. Zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach. Po krótkiej przerwie grupa projektowa udała się do Państwa Agnieszki i Mariusza Wróbel na warsztaty plastyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Świat przyjaciół”.  W prawdziwie rodzinnej atmosferze uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wykonywali pamiątkowe prace w barwach swojego kraju. Wspierali ich mocno Państwo Agnieszka i Mariusz oraz nasi uczniowie. Wielką niespodzianką dla koordynatora projektu Nikolaosa Makris i twórcy logo projektu Nazlı Dönmez było wręczenie wykonanych przez Stowarzyszenie „Świat przyjaciół” drzewek z logo naszego projektu. Po zakończeniu zajęć plastycznych uczniowie  z 5 krajów zostali zaproszeni do domów  polskich rówieśników. Dzięki gościnności rodziców naszych uczniów dzieci te miały okazję poznać życie przeciętnej polskiej rodziny, jej zwyczaje. Dorośli uczestnicy spotkania projektowego udali się w tym czasie do szkoły na warsztaty pt.: “Multiple intelligences & real life scenarios' approach  prowadzone przez Nikolaosa Makris. Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem głównych założeń teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera, w myśl których każda osoba posiada wszystkie typy inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno- przestrzenną, naturalistyczną,  muzyczną, interpersonalną oraz intrapersonalną. Inteligencje są w różnym stopniu rozwinięte, współpracując ze sobą tworzą profil inteligencji. Profil ten jest dynamiczny, zmienia się w trakcie rozwoju osoby. Poznanie profilu pozwala odkryć wachlarz ludzkich możliwości. Wykonano szereg ćwiczeń w oparciu o prezentację interaktywną Eve Coates „What kind of smart are you?”.  Dzień pierwszy zakończyliśmy wspólną wizytą w Wiejskim Domu Kultury w Szarowie.  Przedstawiciele szkół partnerskich przybliżyli uczestnikom spotkania swoje kraje, regiony, szkoły w formie prezentacji multimedialnych oraz zaprezentowali swoje tradycyjne tańce    i piosenki. Nauczyciele wraz z uczniami kosztowali polskie ciasta i desery przygotowane przez rodziców uczniów. Uwieńczeniem naszego spotkania był występ zespołu folklorystycznego z Krakowa oraz chóru Gaudium.

Wtorek był dniem również bardzo pracowitym. Tego dnia spotkaliśmy się                  w szkole, gdzie nauczyciele- koordynatorzy ze szkół partnerskich rozmawiali                 o produktach końcowych i rezultatach projektu oraz  podsumowali dotychczasowe działania projektowe. Ustalono także szczegóły dotyczące spotkania w Turcji. W tym dniu pozostali uczestnicy – uczniowie brali udział                 w warsztatach pt.: „Multiple intelligences & real life scenarios' approach” prowadzonych przez  panią Aleksandrę Gruszecką. Po zapoznaniu się z  tekstem „The Lion and the mouse” uczniowie dobierali się w kilkuosobowe grupy                     i wykonywali zadania. Jedna grupa odpowiedzialna była za tekst, inna za muzykę a jeszcze inna za kostiumy. Każdy uczestnik sam decydował, do której chce należeć grupy. Efektem końcowym tych warsztatów było niezwykle ciekawe przedstawienie. Spotkanie projektowe w Polsce to nie tylko praca, ale też czas na poznawanie pięknych miejsc oraz zabytków związanych z kulturą                i historią naszego regionu. Wczesnym popołudniem udaliśmy się do Wieliczki. Pobyt w naszym mieście powiatowym rozpoczęliśmy od spotkania z władzami lokalnymi a następnie udaliśmy się na zwiedzanie Kopalni Soli. Pod opieką anglojęzycznego przewodnika projektowi goście ruszyli „śladami” wielickiej kopalni. Podczas wędrówki trasą turystyczną poznali historię zabytkowej kopalni, podziwiali prawdziwe cuda wykonane w soli, spacerowali po chodnikach zwiedzając słone jeziora, piękne komory i kaplice. Wśród nich znajdowała się najpiękniejsza – ta dedykowana św. Kindze. Wiele emocji wzbudziła jazda windą górniczą. Pobyt w Wieliczce zakończyliśmy spacerem  w Tężni solankowej, gdzie nasi goście mogli również skorzystać ze zdrowotnych walorów wielickiej soli pozostając na powierzchni.  

Następnego dnia odbyła się całodniowa wycieczka dorosłych do Muzeum Auschwitz- Birkenau – obozu śmierci. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przechodząc przez bramę z napisem “Arbait macht frei” (“Praca czyni wolnym”), przez którą podczas II wojny światowej tysiące więźniów szło do niewolniczej pracy, uświadomiliśmy sobie rozmiar ludzkiego cierpienia.Nauczyciele i rodzice zwiedzali bloki w muzeum w ciszyi zadumie. Było to dla nich niesamowite wewnętrzne przeżycie, uświadomienie wymiaru ludzkiego okrucieństwa. Auschwitz pozostanie dla nich na zawsze wielkim ostrzeżeniem. Miłą niespodzianką dla dzieci okazała się w tym czasie wycieczka do parku rozrywki „Zatorland” w Zatorze. „Zatorland” jest kompleksem czterech parków rozrywki, w skład którego wchodzą: Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Owadów, Park Bajek i Wodnych Stworzeń. To było wspaniałe miejsce edukacji, rozrywki i niezapomnianych wrażeń naszych projektowych uczniów. Tego dnia wieczorem spotkaliśmy sięna wspólnej kolacji, która obfitowała w polskie jedzenie, muzykę i tańce. Goście otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki.

Ostatniego dnia, w czwartek wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Krakowa aby wziąć udział w edukacyjno- przygodowej grze miejskiej. Był to doskonały sposób na nietuzinkowe zwiedzanie połączone z zabawą. Dzięki intrygującym zadaniom, indywidualnie przygotowanym scenariuszom, niezwykłym lokacjom interaktywnym i nieoczekiwanym zwrotom akcji uczestnicy mieli okazję współpracować na zupełnie nowej płaszczyźnie.

Nasi goście opuszczali Polskę pełni wrażeń i miłych wspomnień. Dla wszystkich miniony czas okazał się niezapomniany. Nawiązały się nowe przyjaźnie, które, mamy nadzieję, przyniosą w niedalekiej przyszłości owoce w postaci łamania stereotypów, większej tolerancji dla innych narodowości, kultur, tradycji, religii, większego zrozumienia pojęcia wielokulturowości, postaw otwartych na drugiego, innego człowieka.

Piękne podziękowania otrzymaliśmy od wszystkich nauczycieli biorących udział w wizycie. Jednym z nich były następujące słowa:“What a wonderful Erasmus+ experience for all members of this Project. Fun and work combined, new acquaintances, new friends, old friends, visits to nature miracles and to a beautiful country. What a welcome !! We will never forget it….it will be difficult too reach these heights later in future visits. We would like to thank the staff, students and parents of the Polish school as well as the members of the local community, we had the chance to see how close to each other they are and how nicely they cooperate..An example to be followed!”

 

 

 

 

Usak - Turcja: listopad 2017 r.

Grosseto - Włochy: luty 2018 r.

Saloniki - Grecja : maj 2018 r.

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl