Projekt europejski Erasmus+ "Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education" w Szkole Podstawowej w Szarowie

PLAN DZIAŁAŃ  2015-2018

 

Wrzesień - 2015 r.

1) Autoprezentacja uczestników projektu na stronach internetowych szkół. Wymiana informacji na temat krajów partnerskich, aspektów, podobieństw, różnic etnicznych i religijnych oraz zaprezentowanie własnej szkoły.

2) Umieszczenie w holu szkoły informacji o realizowanym projekcie, jego założeniach oraz źródłach finansowania.

3) Dołączenie do grupy projektowej na platformie eTwinning i Facebook.

4) Opracowanie regulaminu projektu Erasmus+ oraz wyjazdów uczniów (mobilności).

5) Wykonanie i umieszczanie na szkolnej stronie, platformie Twinspace oraz FB pierwszych prezentacji multimedialnych o naszej szkole, regionie oraz realizacji projektu : " Erasmus+ project in our school", "Information meeting in the Polish school", "Inauguration of Erasmus+ board in school halls".

Październik - 2015 r.

1) Wymyślanie logo projektowego przez każdego z partnerów.

2) Praca uczniów całej społeczności szkolnej nad stworzeniem znaku odzwierciedlającego ideę projektu oraz wyłonienie 8 najciekawszych propozycji.

3) Opracowanie wersji elektronicznych wybranych obrazów i umieszczenie ich na szkolnej stronie.

4) Głosowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców na najlepsze logo na szkolnej stronie internetowej.

5) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrodzonym uczniom pamiątkowych toreb ze zwycięskim logo.

6) Podziwianie propozycji rówieśników ze szkół partnerskich.

7) Ćwiczenia wprowadzające do tworzenia map myśli: "Zasady w szkole i poza szkołą", "Razem raźniej", "Jesienna zaduma".

Listopad - 2015 r.

1) Jak skutecznie notować i zapamietywać wiedzę? - zapoznawanie uczniów z prostymi zasadami rysowania map.

2) Konstruowanie pierwszych map myśli pt.: " Zdrowie" i "Polska" oraz umieszczanie ich na platformie Twinspace oraz Facebook.

3) I Krótkoterminowa wymiana grup uczniów oraz I Krótki program szkoleniowy dla nauczycieli : Saloniki - Grecja.

Grudzień - 2015 r.

1) "Food/ Jedzenie" -  konstruowanie map według instrukcji podanych na warsztatach w Grecji: praca w dwóch grupach wiekowych (edukacja wczesnoszkolna oraz klasy IV-VI), podział uczniów na czteroosobowe zespoły, segregowanie wcześniej zgromadzonych wyrazów, rozcinanie i przyklejanie na dużym kartonie słownictwa, rysowanie ołówkami gałęzi, dodawanie kolorów i obrazków.

2) Umieszczanie gotowych map na stronie projektowej,Twinspace oraz Facebook.

3) Odczytywanie map stworzonych przez uczniów z partnerskich szkół.

Styczeń - 2016 r.

1)  „Animals/ Zwierzęta” - tworzenie kolejnej mapy myśli z wykorzystaniem metody burzy mózgów (brainstorming).

2) Umieszczanie gotowych map na stronie projektowej, platformie Twinspace oraz Facebook.

3) Porównywanie efektów pracy szkół partnerskich.

Luty - 2016 r.

1) „Means of transport/ Środki transportu” - praca nad następną mapą myśli zgodnie z wytycznymi ( brainstorming, praca grupowa, segregowanie i przyklejanie na kartonie wyrazów, rysowanie ołowkiem map, dodawanie kolorów i obrazków.

2) Publikowanie gotowych map na stronie projektu, platformie Twinspace oraz Facebook.

3) Omawianie prac wykonanych przez rówieśników z partnerskich szkół.

4) Prezentacje i wystawy map, zdjęć z działań dotychczasowych.

5) Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli z naszej szkoły dotyczących konstruowania map myśli.

6) I Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz II Wymiana grup uczniów : Armamar - Portugalia.

Marzec - 2016 r.

1) „Our Erasmus+ Party” - konstruowanie pierwszej wspólnej mapy w oparciu o 9 kroków: praca metodą uczenia się we współpracy (cooperative learning) i "burzy mózgów".

2) Umieszczenie wykonanych map na stronie projektowej, platformie Twinspace i Facebook.

3) Odczytywanie map stworzonych przez uczniów z partnerskich szkół.

Kwiecień - 2016 r.

1) „Our European friends/ Our region” - druga wspólna mapa myśli: wymiana informacji na temat regionów szkół partnerskich (klimat, zwyczaje, gastronomia, geografia, ekonomia), klasyfikowanie słownictwa, tworzenie haseł.

Maj - 2016 r.

1) „Our European friends/ Our regions” - kontynuowanie działań kwietniowych .

2) Prezentacja prac grup i publikowanie map na Twinspace oraz Facebook. .

3) Odczytywanie map zrobionych przez szkoły partnerskie.

4) II Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz III Krótkoterminowa wymiana grup uczniów: Szarów - Polska.

Czerwiec - 2016 r.

1) "Summer holidays" - trzecia wspólna mapa myśli związana z planami wakacyjnymi uczniów: gromadzenie odpowiednich wyrażeń, tworzenie wspólnej listy słów i naklejanie ich na kartonie, rysowanie ołówkami map, dodawanie kolorów i obrazków.

2) Tworzenie "galerii" map na szkolnych korytarzach.

3) Porównywanie prac rówieśników ze szkół partnerskich.

4) Podsumowanie i ocena pierwszego roku realizacji projektu.

5) Przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli ankiety ewaluacyjnej z działań po pierwszym roku projektu.

 

 

Wrzesień - 2016 r.

 1) "Summer holidays" - trzecia wspólna mapa myśli (cd.): tworzenie listy wyrażeń związanych z wakacyjnymi wspomnieniami, rysowanie ołówkami map, dodawanie kolorów i obrazków.

2) Wystawa prac w szkole oraz umieszczanie na stronie projektowej, Twinspace i FB.

3) Odczytywanie map stworzonych przez rówieśników z partnerskich szkół.

Październik - 2016 r.

1) "Mind Mapping and Maths" - konstruowanie matematycznych map myśli: praca w 2 poziomach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI)  rysowanie map związanych z figurami geometrycznymi oraz 4 działaniami arytmetycznymi.

2) Prezentacja prac grup oraz umieszczanie map na stronie projektowej, Twinspace i FB.

3) Analiza map szkół partnerskich.

4) IV Krótkoterminowa wymiana grup uczniów oraz II Krótki program szkoleniowy dla nauczycieli : Grosseto - Włochy.

Listopad - 2016 r.

1) Mind Mapping and History" (część I) - tworzenie historycznych map myśli związanych z osobami: podróżnikiem Henry Hudsonem oraz Janem Pawłem II; praca z tekstem " The voyages of Henry Hudson"; oglądanie filmu pt.: "Karol, który został świętym", gromadzenie słownictwa; rysowanie map i dodawanie zdjęć.

2) Rozwieszanie wykonanych map na szkolnych korytarzach.

3) Umieszczanie map na stronie projektowej, Twinspace i FB.

4) Zapoznawanie się z pracami rówiesników z partnerskich szkół.

Grudzień - 2016 r.

1) Mind Mapping and History" (część II) - praca z tekstem "Battle of Thermopylae", tworzenie listy wyrażeń zgodnie z pytaniami: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, dlaczego?, jak?:, rysowanie i kolorowanie map, przyklejanie obrazków oraz dodawanie własnych rysunków.

2) Omawianie gotowych prac oraz umieszczanie na stronie projektowej, Twinspace i FB.

3) Porównywanie efektów pracy szkół partnerskich.

4) Tworzenie map myśli w programie iMindMap10 - pierwsze ćwiczenia.

Styczeń - 2017 r.

1) "Mind Mapping and Writing Essays" - jak napisać esej używając map myśli?: ćwiczenia według instrukcji zewnętrznego partnera z Grecji Kimona Kambouropoulos.

2) Rysowanie map w czteroosobowych grupach, omawianie prac, dodawanie nowych gałęzi.

Luty - 2017 r.

1) "Mind Mapping and Writing Essays" - konstruowanie mapy pt.: "My room": gromadzenie słownictwa wokół tematów wspomnienia, meble, dekoracja, uczucia, elektronika, myśli, zajęcia; rysowanie map oraz dodawanie kolorów i obrazków.

2) Tworzenie drugiej e-mapy pt.:"My room" w programie iMindMap10.

3) Prezentacja prac grup i publikowanie map na stronie projektowej,Twinspace oraz Facebook.

4) Odczytywanie map wykonanych przez partnerskie szkoły.

Marzec - 2017 r.

1) Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera - praca z interaktywnym programem "What kind of smart are you?": oglądanie historyjki pt.:" Larry the Bird", poznanie 8 rodzajów inteligencji, interaktywne ćwiczenia i animacje testujące zdolności uczniów.

2) III Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz V Krótkoterminowa wymiana grup uczniów: Nasaud - Rumunia.

Kwiecień - 2017 r.

1) "Who are you?" - ciąg dalszy pracy z interaktywnym programem Eve Coates.

Maj - 2017 r.

1)"The lion and the mouse"

2) IV Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz VI Krótkoterminowa wymiana grup uczniów : Szarów - Polska.

 

Czerwiec - 2017 r.

1) Podsumowanie pracy po drugim etapie projektu: omawianie realizacji poszczególnych zadań projektu.

2) Przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli ankiety ewaluacyjnej z działań po drugim roku projektu.

 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl